وقف؛ سرمایه گذاری معنوی ماندگار

وقف اموال در راه خدا کلید ماندگاری مال دنیاست و بر اساس روایات دینی یکی از ۳ روش ادامه دار بودن ارتباط انسان با دنیا پس از مرگ محسوب می شود. وقف اموال در راه خدا، داشتن اولاد صالح و علم کارآمد برای بشریت ۳ راهکاری است که با آن می توان پس از مرگ نیز با دنیا در ارتباط بود. با وقف می توان اموالی را که پس از مرگ هیچ منفعتی برای ما ندارد به نفعی جاودانه تبدیل کرد و تا قیامت از آن بهره مند شد.با وقف،کلید اموال انسان تا قیامت در دست خودش باقی خواهد ماند و اوست که مشخص می کند اموالش پس از مرگ به چه نفعی جاودانه شود.

با توجه به اعتقادات مردم ایران و توجه آن ها به آموزه های دینی ، همه ساله تعداد زیادی از مردم اقدام به وقف اموال خود در راه خدا می کنند تا منافع حاصل از آن صرف امور خیرخواهانه یا مذهبی شود. از برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان گرفته تا مدرسه سازی و کمک به مستمندان و نیازمندان. موقوفاتی که با وجود گذشت سالیان دراز از ایجادشان همچنان فعالند و سود و عواید حاصل از فعالیت شان به اموری که واقف در وقف نامه بر آن ها تاکید کرده است اختصاص می یابد.

منبع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 50 بازدید